Hämeenlinnan maalaamo päivitettiin moderniksi pintakäsittelylaitokseksi

FSP modernisoi Hämeenlinnassa toimivan pintakäsittelylaitoksensa. Investointi piti sisällään singon suodatinyksikön päivityksen ja laitokselle saatiin kaivattu toinen maalauskammio. Tulevaisuudessa Hämeenlinnassa hyödynnetään myös FSP:n innovoimaa logiikkaohjattua tietojärjestelmää pintakäsittelyprosesseissa.  

Hämeenlinnan investoinnit ovat käytännössä kaksinkertaistaneet yksikön kapasiteetin. 
-Läpimenoaika on lyhentynyt huomattavasti ja olemme pystyneet kasvattamaan tehokkuutta entisestään, kertoo FSP:n toimitusjohtaja Jarno Huttunen.

-Laitoksen kapasiteetin kasvun lisäksi työn laatutaso on noussut, Huttunen lisää.

Työtä tehdään Hämeenlinnan pintakäsittelylaitoksessa kahdessa vuorossa. Mahdollisuus kolmannelle työvuorolle on olemassa. Tulevaisuudessa maalaamo tähtääkin toimintansa kasvattamiseen.

-Haluamme saada 100 %:n hyödyn irti nykyisestä laitoksestamme. Testaamme koko tuotantolinjan ensin huolellisesti ja vasta sen jälkeen suunnittelemme uutta. Emme halua tehdä turhia investointeja, Huttunen selventää.

MODERNISOITU TUOTANTO MONIPUOLISTAA HÄMEENLINNAN MAHDOLLISUUKSIA

Investoinneilla on haettu kapasiteetin kasvattamisen lisäksi laatua, luotettavuutta ja toimintavarmuutta. Muutos on monipuolistanut toimintaa. Päivitetyllä sinkopuhallusjärjestelmällä voidaan suorittaa nyt myös maalinpoistoa. Tästä johtuen maalaamolla pystytään toteuttamaan tehokkaasti huoltomaalausta, mikä ei entisillä laitteilla ollut järkevää. 

Sinkopuhalluskammio saa kiitosta myös siisteydestään. Uudistettuna laitteisto erottelee maalipölyn teräsrakeista, eikä pölyä leviä sisäilmaan.

Muutoksen yhteydessä päätettiin hyödyntää prosessista syntyvää lämmintä ilmaa. Lämmin ilma ohjataan lämmittämään hallin sisätiloja talvipakkasilla.

Uudistuksen myötä yksikön toiminnat tapahtuvat samassa tilassa, entisen kahden erillisen tilan sijaan. Tämä parannus otettiin positiivisesti työntekijöiden keskuudessa vastaan.  
-Yhdessä isossa tilassa toimiminen on helpottanut myös esimiestyötä. Esimerkiksi työtehtävien jako on yksinkertaistunut, summaa Hämeenlinnan yksikön työnjohtaja Kristjan Gilden.

Samalla Hämeenlinna on FSP:n ensimmäisenä yksikkönä ottanut käyttöön käsiteltyihin ja tarkastettuihin tuotteisiin liitettävän FSP-laatuetiketin. Etiketin allekirjoittaa tuotteen tarkastaja ja se toimii merkkinä FSP:n asiakaslupauksesta. 

Toimiva työnjohto on FSP:n vahvaa osaamista. Gilden kertoo siirtävänsä Hämeenlinnan tuotantoprosessiin sopimattomat työt muille FSP:n toimipisteille. 

-Periaatteessa otamme kaikki työt toki vastaan, mutta samalla selvitämme, missä toimipisteessämme työ on tehokkainta toteuttaa, kertoo Gilden. 

Hämeenlinnan yksikkö tekee eniten yhteistyötä Porin ja Järvenpään pintakäsittelylaitoksien kanssa. 

HÄMEENLINNAN TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT

Seuraava askel Hämeenlinnassa on valmistella FSP:n IoT-järjestelmän käyttöönottoa. 

Kyseessä on uusi logiikkaohjattu ja dataa hyödyntävä tietojärjestelmä. Järjestelmän automatisointi ohjaa ja sujuvoittaa pintakäsittelyprosesseja. IoT -pilottihanke käynnistyi Raision yksikössä syyskuussa 2020. Järjestelmä aiotaan valjastaa käyttöön myös Hämeenlinnassa.

-Tarkoituksena on, että juhannukseen 2021 mennessä meillä on tietojärjestelmä käytössämme. Raision pintakäsittelylaitoksen tulokset IoT-järjestelmästä ovat innostavia. Odotamme positiivisella mielellä järjestelmän ohjaavan myös FSP:n Hämeenlinnan yksikön kohti modernia maalaamoa, toimitusjohtaja Huttunen lisää. 

Hämeenlinnan yksikön asiakkaina ovat lähialueen teräsrakentajat ja konepajat.