FSPn strategiassa henkilöstö on tärkein voimavara

Yrityksemme ehdottomasti tärkein voimavara, kilpailuetu ja kasvun edellytys on asiansa osaava, tekemiseensä motivoitunut ja työpaikan arvoihin ja toimintamalleihin sitoutunut henkilöstö.

Oman alansa asiantuntijoina he tietävät parhaiten, mikä toimii ja mikä ei. Arvostamme arjen toiminnasta nousseita oivalluksia ja kannustamme myös asiakkaitamme jakamaan ideansa yhteiseksi hyväksi.

FSP tunnetaankin hyvänä ja luotettavana työnantajana, jossa tehdään pitkiä työuria. Panostamme jatkuvasti henkilöstömme hyvinvointiin ja ammattitaidon kehittämiseen. Erityisen tarkasti kiinnitämme huomiota työturvallisuuteen, josta emme tingi minkään työvaiheen aikana.

Arvolupauksemme

Haluamme olla alamme monipuolisin, arvostetuin ja luotettavin yhteistyökumppani nyt ja tulevaisuudessa.

FSP:n pitkä alan kokemus, ammattitaitoinen henkilöstö, sertifioitu, asiakaslähtöinen ja osallistava johtamisjärjestelmä sekä laaja asiantuntija- ja kumppaniverkosto varmistavat, että työn laatu täyttää aina alan korkeimmatkin vaatimukset. Laadukas työ tietää myös kustannussäästöjä – mitä laadukkaampaa pintakäsittelyn jälki on, sitä vähäisemmäksi tuotteen huolto- ja ylläpitokustannukset jäävät.

Olemme sitoutuneet toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja varmistamme, että asiakkaamme saavat vähintään sellaisen työtuloksen kuin odottavat.

Kannattavalla kasvulla maailman suurimmaksi

FSP For Surface Protection Oy on yksi Euroopan johtavista teollisuuden pintakäsittelyalan yrityksistä ja tavoitteemme on kasvaa alalla maailman suurimmaksi ulkoistettujen pintakäsittelypalveluiden kumppaniksi.

Kannattava kasvu perustuu huolelliseen suunnitteluun, oikeisiin valintoihin ja hallittuun tekemiseen. Asiakassuhteiden luomisen ja ylläpitämisen lisäksi mietimme aina, voiko omaa tekemistämme tehdä paremmin – onnistuisimmeko tuottamaan lisäarvoa ja kustannussäästöjä myös asiakkaillemme. Kehitämme jatkuvasti palveluitamme sekä toimintatapojamme ja standardoimme niitä helposti toteutettaviksi ja hyödynnettäviksi kaikkialla. 

Toimintatapamme

Yrityksessämme on vahva henkilöstöä osallistava kulttuuri ja toimintatapa, jonka olemme kiteyttäneet kolmeksi pääkohdaksi: Fiksusti, Sovitusti ja Palvelualttiisti.