E-coat on nykyaikaisen esikäsittelyn aatelia – Mistä siinä on kyse?

E-coat pintakäsittelyssä kasvattaa tasaisesti suosiotaan. Menetelmää on kehitetty ja hiottu jo 50 vuoden ajan. Nykyaikaisella ja automatisoidulla e-coatilla on ensiluokkainen kestävyys mekaanista rasitusta ja korroosiota vastaan. Samalla kemikaalien paloturvallisuus ja ympäristön vähäinen kuormitus tuovat haluttua lisäarvoa pintakäsittelymenetelmälle.

E-coat tulee englannin kielen sanoista electrodeposition coating. Suomeksi e-coat tarkoittaa elektroforeesimenetelmällä tuotettua pinnoitetta. E-coat perustuu sähkökemialliseen pintakäsittelymenetelmään, missä pinnoite johdetaan sähkövirran avulla käsiteltävän kappaleen pinnalle. E-coatin jälkeinen pintamaalaus tehdään jauhemaalilla.

Uudenaikainen ja täysin automaattinen e-coat on hyvin tiivis, ja se pysyy erinomaisesti kiinni alustassaan. E-coat ja jauhemaalaus yhdessä tekevät pinnoitteesta todella kompaktin ja lujasti alustassaan kiinnipysyvän. Tämä antaa pintakäsittelylle hyvän mekaanisen kulutuksen kestävyyden, korroosiosuojan sekä halutun lopullisen ulkonäön.

Jopa pienemmillä kalvonpaksuuksilla e-coatilla saadaan riittävä korroosiosuoja, verrattuna perinteisiin märkä- tai jauhemaalausmenetelmiin.

Kemikaalien käyttötehokkuuden vuoksi vaarallisen jätteen määrä on pieni

E-coat pinnoitus tehdään upottamalla käsiteltävä kappale kylpyyn kolmeksi minuutiksi (optimiaika). Pinnoitettava kappale on sähköisesti varattu ja toimii sähköparissa katodina, eli pinnoite tarttuu kappaleen pintaan sähkövirran avulla.

E-coatilla saavutettava kalvonpaksuus on rajallinen, kun riittävä kalvonpaksuus on saavutettu, ei kylpyajan pidentäminen enää kasvata sitä. Tämä johtuu siitä, että pinnoite itsessään alkaa toimia eristeenä. E-coat menetelmässä käytetyt kemikaalit ovat vesiohenteisia, joten haitallisia VOC- päästöjä ei pääse syntymään. Lisäksi kemikaalien käyttötehokkuus on erittäin korkea (n. 95 %) eli prosessi- ja vaarallista jätettä syntyy vähän. E-coat pinnoituksesta käytetyt kemikaalit johdetaan ultrasuodatuslaitteistoon, mistä ne menevät uudelleen käyttöön.

Kemikaalit eivät ole syttyviä, joten niistä johtuvaa tulipaloriskiä ei ole.

E-coating menetelmällä saadaan kappaleiden kriittiset kohdat – ahtaat raot ja kotelot kätevästi pinnoitettua ja suojattua korroosiolta. Lisäksi teräviin reunoihin saadaan pinnoitetta enemmän kuin märkämaalausmenetelmällä.

Yhden tuotantoerän pinnoitusprosessin läpimenoaika on noin 3 tuntia. Läpimenoaikaan saattaa vaikuttaa pinnoitettavan erän koko.

E-coat pintakäsittelylaitoksen perustaminen on merkittävä investointi. Palvelua on kysynnästä huolimatta saatavilla toistaiseksi heikosti Suomessa. Tämä on kuitenkin muuttumassa sillä esimerkiksi ajoneuvo- ja maatalouskoneteollisuudessa useilla tahoilla e-coat on pintakäsittelyn vaatimus.