Tule meille töihin!

Oletko kiinnostunut pintakäsittelyalasta? Mahtavaa! Entä oletko aikaansaava ja valmis oppimaan uutta? Vielä parempi! Saatat hyvinkin olla etsimämme henkilö!

FSPn strategiassa henkilöstö on tärkein voimavara

Yrityksemme ehdottomasti tärkein voimavara, kilpailuetu ja kasvun edellytys on asiansa osaava, tekemiseensä motivoitunut ja työpaikan arvoihin ja toimintamalleihin sitoutunut henkilöstö. Oman alansa asiantuntijoina he tietävät parhaiten, mikä toimii ja mikä ei. Arvostamme arjen toiminnasta nousseita oivalluksia ja kannustamme myös asiakkaitamme jakamaan ideansa yhteiseksi hyväksi.

Henkilöstöjohtaja Mari Rajakallio: Olen ylpeä FSP:n ammattilaisista

Tänä vuonna olemme eläneet poikkeuksellisia aikoja. FSP:n henkilöstöjohtaja Mari Rajakallio on silti luottavainen. Yrityksen työtekijät ovat joustavia ammattilaisia, jotka pärjäävät hyvällä asenteella ja monipuolisella tietotaidolla. Rajakallion omassa työssä korostuvat työkykyasiat ja jatkuva oppiminen. Hän on itsekin moniosaaja, joka hyödyntää työssään sekä terveys- että talousalan kokemusta.

Terveenä töistä kotiin

Tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat yleisiä pintakäsittelytyössä. FSP:ssä niitä on lähdetty hoitamaan ja ennalta ehkäisemään aktiivisesti yhdessä työterveyshuollon kanssa. Se on kannattanut. Tuki- ja liikuntaelinongelmiin liittyvät sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja esimerkiksi työfysioterapeutin suoravastaanotosta on saatu hyviä tuloksia.