Rasitusluokat teräksen pintakäsittelyssä

Teräs on suojattava korroosioilta, jotta se kestää asetetut käyttöikävaatimukset. Pintakäsiteltävän rakenteen tai kappaleen, näiden esikäsittelyn ja suojaukseen käytetyn maalin muodostaman maalikalvon yhdistelmää kutsutaan maalausjärjestelmäksi. Järjestelmän tehtävä on suojata teräspinta korroosiolta ja antaa rakenteelle haluttu ulkonäkö. Rakenne tai kappale tulee korroosiosuojata niin, että se on myös myöhemmin huollettavissa.