Automaatio uudistaa pintakäsittelyalaa

Hiabin ja FSP:n uusi IOT-ratkaisuja hyödyntävä märkämaalaamo on valmiina vastaamaan suuriin kasvuodotuksiin kestävän kehityksen ehdoilla. Automaatio uudistaa pintakäsittelyalaa ja hyödyntää asiakasta, joka saa arvokasta ja tarkkaa tietoa pintakäsittelyprosessista.

Hiab on Cargotec-konserniin kuuluva, maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiabin Raision tehdas vastaa Multilift -brändiin kuuluvien koukku- ja keinukuppilaitteiden kokoonpanosta. FSP:n vastuulla on laitteiden pintakäsittely.

Hiabilla on Raisiossa kaksi pintakäsittelylaitosta, joiden toimintaa FSP operoi. Vuosia jatkunut yritysten välinen tiivis yhteistyö on kantanut hedelmää. Vuonna 2020 valmistunut automatisoitu teollisuusmaalaamo on Hiabin ja FSP:n uusin yhteinen investointi.

Automatisoidussa märkämaalaamossa pintakäsittelyprosessien taustalla on logiikkaohjattu, uudenaikainen tietojärjestelmä. Pintakäsittelytöille ei tarvita erillistä tilausprosessia, sillä FSP on integroitu Hiabin sisäiseen tuotannonohjausjärjestelmään.

Hiab omistaa uuden maalaamon kiinteistöt ja FSP tuotantolaitteistot, joiden toimivuus ja kunnossapito ovat myös FSP:n vastuulla. Uuden pintakäsittelylaitoksen ansiosta Raision pintakäsittelykapasiteetti on kaksinkertaistunut.

IoT-ratkaisuja hyödyntävä Raision maalaamo kuuluu FSP:n pilottihankkeeseen.

– Tietääksemme IoT-ratkaisuja ei hyödynnetä näin laajasti missään muussa suomalaisessa pintakäsittelylaitoksessa, Suomen operatiivisesta tuotanto-organisaatiosta vastaava FSP:n toimialajohtaja Juha Granholm kertoo.

Automaation ansiosta märkämaalauslinjalta voidaan saada reaaliaikaista dataa, joka varmistaa tuotteiden korkean laadun ja auttaa kehittämään uusia pintakäsittelyratkaisuja. Ennen kaikkea automaatio hyödyttää asiakasta, joka saa arvokasta ja tarkkaa tietoa pintakäsittelyprosessista.

Uudessa pintakäsittelylaitoksessa on kaksi maalauskammiota ja sinkopuhalluskammio. Uudella linjalla voidaan käsitellä kappaleita, joiden enimmäispituus on 6,5 metriä, leveys 0,9 m ja korkeus 2,5 m. Maalaamon kapasiteetti riittää hyvin palvelemaan myös muita yrityksiä.

SUURIA KASVUODOTUKSIA KESTÄVÄN KEHITYKSEN EHDOILLA

Hiab uskoo, että kuormankäsittelylaitemarkkinat kehittyvät voimakkaasti ja kasvua on odotettavissa. Uuden investoinnin tarkoitus on vastata suuriin kasvuodotuksiin. Koska Raision tehtaan volyymien odotetaan jopa kaksinkertaistuvan, on FSP valmiina nostamaan omaa pintakäsittelykapasiteettiaan.

– FSP:n vahvuus on kyky integroitua asiakkaan toimintaympäristöön ja sulautua noudattamaan eri toimialojen tai yhtiöiden vaatimia erityistoiveita ja mukauttaa oma tekeminen sitten niiden mukaiseksi, Hiabin tehtaanjohtaja Esa Korolainen toteaa tyytyväisenä.

Kasvuodotusten ohella kestävä kehitys ohjaa molempien yritysten toimintaa. Yhteistyötä on tehty mm. VOC-päästöjen vähentämiseksi vertailemalla eri maalausjärjestelmiä ja hakemalla uusia vaihtoehtoja. Koska Hiabin valmistamia laitteita käytetään erittäin vaativissa olosuhteissa, maalatun pinnan laatua ja kestävyyttä täytyy kehittää jatkuvasti.

– FSP ei ole meille pelkkä pintakäsittelytoimittaja, vaan strateginen kumppani liiketoiminnan kehittämisessä, Esa Korolainen kiteyttää.