Asiakasyhteistyötä, jätehallintaa ja mobiilisovellus – katsaus ajankohtaisiin kehitysprojekteihin

Viime lehdessä esittelimme FSP:n kehityspäällikön Rauli Yrjänän. Hän pohti silloin, miten digitaalisuutta voi hyödyntää pintakäsittelyalan eri osa-alueilla. Millaisia kehityshankkeita FSP:llä on juuri nyt?

– Matka kohti teollista internetiä jatkuu. Olemme käyneet paljon sekä sisäisiä että ulkoisia keskusteluja aiheesta, Rauli Yrjänä kertoo digikuulumisista.

– Teollisen internetin liiketoiminnan tarpeet on aikataulutettu omiksi vaiheikseen ja toiminnoikseen. Parhaillamme haemme sopivaa järjestelmäkumppania. Myös asiakkaiden kanssa on kartoitettu heidän avaintarpeitansa. Aika paljonkin on siis tapahtunut viime kesän jälkeen, Yrjänä summaa.

Asiakaskeskusteluja hän avaa sen verran, että asiakkaita kiinnostaa muun muassa pintakäsittelyprosessin läpinäkyvyys.

– Etsimme ratkaisuja, jotka helpottavat prosessien seuraamista.

PALAUTETTA JA IDEOITA MOBIILISOVELLUKSEN KAUTTA

FSP:llä on ollut jo vuosia sisäinen palaute- ja kehitysehdotusjärjestelmä. Sen kautta on saatu paljon havaintoja ja ideoita.

– Järjestelmän etu on, että sillä hiljainen tieto on saatu talteen ja hyötykäyttöön. Hankaluutena taas on ollut, että palautteenanto on vaatinut pöytäkoneella kirjautumista, mikä on hidasta ja vaivalloistakin, Rauli Yrjänä taustoittaa.

Nyt palautejärjestelmä on tuotu tähän päivään, ja käyttöön tulee helppo mobiilisovellus.

– Sovelluksen kautta havainnon tai ehdotuksen voi raportoida välittömästi ja nopeasti. Uuden sovelluksen yksi etu on, että esimerkiksi laatupoikkeamista saadaan nyt aiempaa paremmin tietoa, jolloin asioita voidaan myös korjata aiempaa paremmin. Sovelluksen avulla saamme myös havaintoja, joiden perusteella voidaan parantaa työturvallisuutta.

Mobiilisovellus on toteutettu yhteistyössä tamperelaisen Toyme Labin kanssa. Pohjalla on valmis sovellus, mutta sitä on räätälöity FSP:n tarpeisiin.

– Olemme tottuneet, että esimerkiksi ravintoloissa on laite, jolla voi antaa palautteen ruoasta ja palvelusta yhdellä sormen painalluksella, Rauli Yrjänä sanoo. – Miksei pintakäsittelyalalla voisi olla yhtä helppoa? Mobiilisovelluksessa päätavoite oli koko ajan, että sillä raportoinnin pitää olla mutkatonta. Helpoimmillaan se on esimerkiksi sitä, että pintakäsittelijä skannaa maalaamon seinällä olevasta listasta laatupoikkeaman QR-koodin, täydentää sen kautta avautuvat tiedot ja lähettää ilmoituksensa hetkessä.

RATKAISUJA JÄTEHALLINTAAN YHDESSÄ OPISKELIJOIDEN KANSSA

FSP on ollut tänä syksynä mukana myös Metropolia Ammattikorkeakoulun bio- ja kemiantekniikan insinöörioppilaiden innovaatioprojektissa.

– Annoimme opiskelijoille aiheeksi ideoida, miten jätteiden käsittelyä voisi tehostaa. Projektissa selvitetään jätteiden käsittelyn nykytila eli lähtötilanne ja etsitään tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä tapoja hallita jätettä. Innovaatioprojektin tavoitteita ovat ​jätteiden määrän vähentäminen, jätteiden kierrättäminen sekä käsittelyn yhtenäiset käytännöt toimipisteillä.

Aihe on tärkeä, sillä pintakäsittelylaitoksilla käsitellään suuria määriä suihkupuhdistusmateriaalia, maalia ja liuottimia. Jätettä syntyy esimerkiksi maaliastioista, kuivuneesta maalista ja suojausmateriaaleista, kuten muoveista ja teipeistä.

Rauli Yrjänä kehuu opiskelijayhteistyötä.

– Opiskelijaryhmä on toiminut alusta asti aktiivisesti, ja se löysi heti oman roolinsa yhteistyössä. Ryhmä esimerkiksi teki toimipisteille kyselyn jäteasioista, ja vastausprosentti oli lähes sata.

TERVEISIÄ INNOVAATIOTYÖRYHMÄSTÄ

FSP:n sisäinen innovaatiotyöryhmä siirtyi Rauli Yrjänän vastuulle viime kesänä. Yrjänä kertoo, että digitaalisuus näkyy myös innovaatiotyöryhmän toiminnassa.

– Pohdimme kaikissa asioissa mahdollisia digitaalisia ratkaisuja. Kun purimme innovaatiotoimintaamme hieman auki, tulimme päätelmään, että digitaalisuuden mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää sielläkin. Meitä kiinnostaa erityisesti, miten voimme osallistaa asiakkaamme mukaan innovaatiotoimintaan, Rauli Yrjänä sanoo.

Hän kehottaakin asiakkaita olemaan aktiivisesti yhteydessä niin pienissä kuin suurissakin kysymyksissä, olipa kyse digi- tai muusta kehityksestä. Rauli Yrjänän tavoittaa sähköpostilla (rauli.yrjana@fspcorp.com) tai puhelimella (+358 40 519 0004).

Lue myös aiempi haastattelu:
Kehityspäällikkö Rauli Yrjänä: Haluamme hyödyntää digitaalisuutta asiakkaiden ja koko pintakäsittelyalan parhaaksi