SAUE KONKURENTSIEELISTEKS ON KVALITEET JA KOOSTÖÖ

Kümneid tuhandeid liitreid värvi aastas, sadu kliendikontakte, pidevad kliendiauditeeringud. Saue pinnatöötlustehase argipäevad on kiired ja mitmekesised. Koostööaldis suhtumine aitab hakkama saada ja edu saavutada nii värvitöökojas kui töös klientidega.

FSP Saue pinnatöötlustehas asub Tallinnast lühikese autosõidu kaugusel.

– Meil on paarkümmend töötajat, kümneid kliente ja klientidele palju erinevaid teenuseid, tutvustab Matis Jürgenson, Saue üksuse juhataja.

Tema tööarvutis on lahti sadade rivide pikkune nimekiri Eestis tegutsevatest ettevõtetest.

– Käin seda süstemaatiliselt läbi, kontakteerun iga päev potensiaalsete klientidega. Minu töö on müük, hinnapakkumiste koostamine ja igapäevaste murede lahendamine, mis kaasneb Eesti üksuste juhtimisega, räägib Jürgenson.

Esimene mulje on tähtis

Mitmesugust tegemist jagub, sest Saue üksuse töömaht on kasvamas. Praegu on üksusel umbes kümme suurt klienti. Värvitöökojas töödeldakse väga erinevates suurustes komponente mitmete eri värvimissüsteemidega.

– Oleme valmis laiendama oma teenusepakkumist ka spetsiaalselt kliendi vajadustele kohandatult, ütleb Matis Jürgenson. – Tegevust arendatakse praegu nii, et värvimismaht kasvab ja tulevikus võime töödelda ka suuremaid komponente.

Ta möönab, et Eestis ei ole lihtne uusi kliente saada.

– Probleem ei ole mitte ettevõtte tegevusala konkurentsis, vaid see, et kliendid soovivad tihti pinntöötlust ise teha, tajumata sellega kaasnevaid riske, kulusid ja muresid.

Uue kliendi usaldus võidetakse kvaliteedi ja koostööga.

– Otsime pidevalt infot uute materjalide ja meetodite kohta, räägib Jürgenson. – Tahan kliente päriselt aidata. Sel puhul räägitakse tihti kogu tootmisprotsessist. Seda jälgides jõuame tihti koos tulemusteni, mis säästavad aega ja raha, aga viivad sellest hoolimata varasemaga võrreldes kvaliteetsema lõpptulemuseni.

FSP-l on Eestis hea ja usaldusväärne maine. Matis Jürgenson rõhutab, et kvaliteet peab näha olema kohe värvitöökotta saabudes.

– Meil käivad igal nädalal kliendid nii tootmisega tutvumas kui ka meie tööd auditeerimas, tihti ka lühikese etteteatamisega. On väga tähtis, et siinne töökeskkond on puhas, töö on hästi korraldatud ja kõik on dokumenteeritud, ütleb Jürgenson. – Kontrollime ja hooldame kõiki seadmeid vähemalt neli korda aastas koos professionaalse hooldusettevõttega. Meie kliendid jälgivad väga täpselt, et töö tehtaks kvaliteetselt, turvaliselt ja keskkonda arvessevõtvalt.

Rahvusvahelised värvid ja koostöö

Sauel kulub kümneid tuhandeid liitreid värvi aastas. Matis Jürgenson räägib, et värvivalikut mõjutab töödeldava komponendi kõrval kliendiettevõte ja selle tegevusala.

– Kasutame oma tootmisprotsesis väga erinevaid värvibrände. Vastavalt kliendi soovidele ja nõutud tingimustele pakume ka soovitud värve ja värviskeeme. Tihti Põhja-Euroopas tuntud värvi brändid ei ütle näiteks Ameerika ühendriikides ettevõtetele suurt midagi. Seetõttu on oluline hallata väga erinevaid värvi brände üle maailma ja leida alati sobivaim toode kliendile.

Värviostud on klienditeeninduse tähtis osa.

– Odavalt tegemine ei ole kvaliteetne, aga kulutõhusus on. Kuigi värvi hind on ainult väike osa tootmiskuludest, on ka seal vahe, kui räägime suurtest värvikogustest. Võime pakkuda kliendile eelist enda ostude ja mahusoodustuse kaudu.

Kui kliendid on rahvusvahelised, on seda ka teenus.

– Oleme täisteenust pakkuv ettevõte. FSP Eesti töölised on teinud projekti loomuga pinnatöötlustöid klientide juures kohapeal näiteks Saksamaal ja Prantsusmaal, samuti oleme ka Eesti siseselt teostanud erinevaid projekte klientide enda juures.

Tuge töökollektiivilt

Matis Jürgensonil on kogemus kinnisvara- ja ehitusalal, samuti palju kokkupuuteid elektritöödega. FSP-sse tuli ta 2010 aastal ja on edenenud tootmistöölisest osakonna juhatajaks, sealt edasi projektijuhiks ja hiljem äriosakonna juhatajaks. Ka kolleegid tunnevad ennast töökeskkonnas hästi ja tublimatele leidub alati arenguvõimalusi.

 – Meie enda töökollektiivi suurus varieerub 10 töölise ümber ja enamus töölistest on meiega olnud juba üle 5 aasta. Väga harva lahkutakse meie juurest töökeskkonna pärast, üldiselt on äramineku põhjusteks olnud elukorralduse muutused.

Tööülesannetele ja kolleegidele lisaks seob töötajaid näiteks see, et ettevõte panustab nende koolitusse ja ühisüritustesse. Jürgenson tänab ka Soome FSP-d.

– Saame kogu tegevuse jaoks alates meetodiarendusest müügi ja turunduseni toetust Soomest. On uhke tunne olla osa üle 200 professionaali rühmast.

FSP STEEL PAINTING OÜ
Tule 22, 76505 Saue

Teenused:

  • Jugapuhastus terasepuruga
  • Märgvärvimine
  • Tõstevõimsus: 0,5 tonni
  • Maks. komponendi suurus: 2,5 x 2 x 5,5
    (laius x kõrgus x pikkus)
  • Lisaväärtusteenustena nt. komponendimärkimis- ja logistikateenused, materjalide müük
TOP