EILISPÄIVÄN TYÖMENETELMILLÄ EI TEHDÄ HUOMISEN TÖITÄ

Olemme alkuvuoden aikana saavuttaneet merkittäviä läpimurtoja. Nostan niistä esille kolme.

Ensimmäiseksi, olemme keskellä teollisuuden ja työmenetelmien murrosta. Siksi olemme keskittyneet entistä enemmän perinteisen pintakäsittelyn lisäksi tuotannon ja palveluiden kehittämiseen sekä uusien menetelmien ja teknologioiden tarjoamiseen.

Yhdeksi kysytyimmäksi kasvupalveluksi on noussut äärimmäisiä olosuhteita kestävä polyurea. Alkuvuonna saimme siitä urakkatilaukset muun muassa Rauman Meriteollisuuskiinteistöltä ja Cramo Finlandilta. Rauman Meriteollisuuskiinteistön Mikko Tapani kuvaa sen hyötyjä osuvasti lehden sivulla 14: ”Polyurea nousi ykkösvaihtoehdoksi tehokkaan eristävyyden, kulutuskestävyyden ja helpon puhdistettavuuden takia.”

Toiseksi, olemme alkuvuonna saaneet merkittäviä projektitilauksia. Sivuilla 10−12 esittelemme hanketta, jossa pintakäsittelemme tänä vuonna 400 metriä pitkän Ounaskosken rautatie- ja maantiesillan.

Kyseessä on yhtiön historian suurin yksittäinen siltaprojektitilaus Suomessa ja samalla yksi Rovaniemen vuoden merkittävimmistä investoinneista. Pääurakoitsija Destia Rail valitsi FSP:n pintakäsittelyurakan toteuttajaksi suuren kokoluokan, aiempien hyvien kokemusten ja osaamisen takia.

Vastasimme alkuvuonna myös jättipumppujen teräsputkien pintakäsittelystä tunneliolosuhteissa 50 metrin syvyydessä Helsingin Esplanadin alla. Tilaajana oli energiayhtiö Helen, joka rakentaa Helsinkiin jo toisen suuren, teollisen mittakaavan lämpöpumppulaitoksen.

Kolmanneksi, teollisuus on muuttunut entistä nopealiikkeisemmäksi, jossa korostuu joustavuus koko tuotantoketjussa. Pintakäsittelyprosessi pitää pystyä käynnistämään hyvin nopealla vasteajalla ja toteuttamaan se sovitussa aikataulussa ennen kuin työmaalla siirrytään seuraavaan vaiheeseen.

Yhteenvetona: menestyminen teollisuudessa vaatii nyt entistä erikoistuneempia menetelmiä ja teknologioita, jotka on pystyttävä tarjoamaan entistä nopeammalla vasteajalla laadusta ja toimitusvarmuudesta tinkimättä. Meillä on hyvät eväät menestykseen teollisuuden murrosvaiheessa.

Hyvä lukija, käännä nyt sivua ja tutustu rauhassa case-tarinoihimme ja tuoreisin yritysuutisiimme. Ota rohkeasti yhteyttä, olemme valmiit täyttämään toiveesi fiksusti, sovitusti ja palvelualttiisti.

Yhteistyöterveisin
Pentti Virtanen
toimitusjohtaja
FSP Finnish Steel Painting

YLÖS