FSP:n aloitteiden ja ideoiden määrä on räjähtänyt kasvuun. Aikaisempi vertailutulos vuoden takaa oli 3 ideaa vuodessa – nyt vuoden määrätietoisen työn jälkeen ollaan saavutettu 300 aloitteen vuosivauhti. Ideat ovat poikineet konkreettista hyötyä niin asiakaspalveluun kuin kannattavampaan liiketoimintaankin. Innovaatiot ja kehitysideat nostavat työn tuottavuutta, kasvattavat lisä- ja jalostusarvoa sekä ovat FSP:lle kilpailukykytekijä. Ideakulttuurin luominen nostettiin selkeäksi
Olemme saaneet YT-menettelyn päätökseen 30.9.2014 ja varmistamme näin, että vastaamme jatkossakin asiakaidemme tarpeisiin, panostamalla palveluiden joustavuuteen ja kokonaislaatuun. Organisaatiomuutoksilla tehostamme ja kehitämme toimintaamme sekä vastaamme pintakäsittely- ja lisäarvopalveluiden kysyntään toimintatapojemme mukaisesti Fiksusti, Sovitusti ja Palvelualttiisti. Neuvotteluissa sovimme myös työaikapankista, joka lisää joustavuutta ja jonka uskomme näin hyödyttävän sekä henkilöstöämme että asiakkaitamme. Aktivoidumme ja panostamme jatkossa

Ramberg Investment AB osti osake-enemmistön FSP:stä

Pääomasijoitusyhtiön takana on Fredrik Ramberg, joka on ollut jo aiemmin yhtiönsä kautta yksi FSP:n suuromistajista ja haluaa nyt nostaa omistustaan. Saman järjestelyn yhteydessä FSP:n toimiva johto kasvattaa omistusosuuksiaan.  Järjestelyllä toimiva johto sitoutuu yhtiön kasvu- ja kansainvälistymisstrategian toteuttamiseen kaikilla markkina-alueilla ja mahdollistaa strategian toteuttaminen haasteellisessa markkinatilanteessa. ”Toimiva johto ja avainhenkilöt sitoutuvat järjestelyn kautta juuri terävöitetyn strategian
Tämä merkitsee FSP:lle merkittävää päänavausta uudelle markkina-alueelle. Norja on houkutteleva markkina-alue erityisesti offshore-teollisuuden kasvunäkymien takia. Maayhtiön perustaminen Norjaan tukee FSP:n visiota olla johtava ja monipuolinen pintakäsittelyalan tuottaja Pohjois-Euroopan markkinoilla. Tavoitteena on kaksinkertaistaa kansainvälinen myynti seuraavien kolmen vuoden aikana. Lähivuosien aikana erityisen suuret kasvunäkymät ovat projekti- ja offshore-liiketoiminnassa sekä lisäarvopalveluissa. ”Norjan pintakäsittelyalan markkinat ovat suunnilleen yhtä
FSP Finnish Steel Painting Oy ja johtava trukkilisälaitteiden valmistaja, Auramo Oy ovat solmineet merkittävän yhteistyösopimuksen pintakäsittelytoiminnasta. Sopimus koskee alkuvaiheessa Auramon Vantaan tuotantolaitoksessa sijaitsevia pintakäsittelytoimintoja, jotka siirtyvät loppukesästä 2014 Järvenpään uuteen tuotantolaitokseen. Tuotantolaitoksen henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä FSP:n palvelukseen. Sopimus parantaa Auramon tuottavuutta ja asiakaspalvelukykyä, kun sen yhdistää FSP:n vahvaan, osaavaan ja jatkuvasti kehittyvään pintakäsittelyosaamiseen.