AVOIMUUS JA LÄPINÄKYVYYS OVAT TÄRKEITÄ MYÖS VIESTINNÄSSÄ

Tässä lehdessä on puhuttu paljon avoimuudesta – esimerkiksi avoimesta yrityskulttuurista ja siitä, ettei tietoa pantata, vaan hyödynnetään oman toiminnan, asiakasyhteistyön ja koko alan parhaaksi. FSP haluaa olla avoin ja rehellinen myös viestinnässään. 

– Olemme jo parin vuoden ajan uudistaneet aktiivisesti markkinointiviestintäämme, kertoo Sanna Parkkonen, FSP:n myynti- ja markkinointijohtaja. – Viestintää on lisätty ja sen sisältöjä kehitetty. 

Ensin FSP uusi verkkosivunsa. Sen jälkeen netissä on julkaistu muun muassa pintakäsittelyn ostajan opas sekä erilaisia video- ja artikkelisisältöjä. FSP on mukana myös sosiaalisessa mediassa.

AVOIMUUS LUO LUOTTAMUSTA

Pintakäsittelyalalla ei ole perinteisesti erityisesti panostettu yritysviestintään, mutta FSP:n sisällöt ovat löytäneet yleisönsä.

– Esimerkiksi yksikköesittelyvideot kiinnostavat monia, sillä kaikki asiakkaamme eivät ole käyneet pintakäsittelylaitoksella, eivätkä toisaalta kaikki omat työntekijämme kaikilla FSP:n laitoksilla, Sanna Parkkonen kertoo. – Myös työntekijä-haastattelut ja vaikkapa projektikuvaukset antavat konkreettista tietoa siitä, keitä me olemme ja mitä kaikkea me teemme.  

Parkkonen uskoo, että monet asiakkaat ovat kiinnostuneita FSP:n toiminnasta syvemminkin, eivät vain oman asiakassuhteensa verran. 

– Aktiivinen viestintä on osa asiakaspalvelua. Uskon, että monet asiakkaat ovat kiinnostuneet toiminnastamme laajemmin, ja viestintä on hyvä keino jakaa tietoa. Erityisesti uskon, että kun meidän viestintämme on avointa, niin asiakkaankin on helpompi olla avoin. Tällöin luottamus syvenee ja voimme palvella asiakasta entistä paremmin. Luottamus on iso asia, Parkkonen pohtii. 

Usein samat sisällöt kiinnostavat sekä talon sisällä että ulkona.

– Eräs uusi työntekijä kertoi juuri lueskelleensa nettiartikkeleja ja kehui nettisivustoamme hyväksi tiedonlähteeksi, josta näkee yrityksen historian ja kehityksen, Parkkonen kertoo.

KERRO OMA IDEASI

– FSP kehittää ja toteuttaa viestintää ja markkinointia yhdessä Zeroten Oy:n kanssa, Sanna Parkkonen kertoo. – Tässä työssä meitä ohjaa ennen kaikkea asiakaslähtöisyys.

Parkkonen kehottaakin asiakkaita ja muita sidosryhmien edustajia olemaan yhteydessä ja kertomaan, millaiset aiheet ja sisällöt kiinnostavat.

– Kaikenlaiset palautteet, kysymykset ja ideat ovat tervetulleita, Parkkonen kannustaa. – Olisi hienoa, jos ihmiset kertoisivat, mistä he kaipaavat lisää tietoa. Kiinnostaako jokin tuote tai menetelmä, prosessikehitys, entä asiakas- tai työntekijähaastattelut – tai joku aivan muunlainen asia? Mikään asia ei ole niin pieni tai laaja, ettei siitä voi pyytää meiltä tarkempaa tietoa.

Ota yhteyttä Sanna Parkkoseen: sanna.parkkonen@fspcorp.com

YLÖS