FSP panostaa joustavuuteen ja innovaatiotoimintaan

FSP Finnish Steel Painting Oy kävi loppuvuodesta 2017 YT-neuvottelut, jotka koskivat koko henkilöstöä. Neuvottelujen lopputuloksena FSP on uudistanut ja suoraviivaistanut toimintamalliaan palvelemaan paremmin sekä asiakkaita että henkilöstöä jakamalla tuotanto-organisaation alueellisiin liiketoimintayksiköihin. Näin työtä voidaan tehdä ja kehittää yhä joustavammin ja paikallisemmin. FSP:n tuotanto-organisaatio on aiemmin jakautunut kahteen alueeseen. Nyt se on jaettu seitsemään liiketoimintayksikköön, jotka

TAKANA JA EDESSÄ KEHITYKSEN VUOSI

Toiminnan ja työmenetelmien kehittäminen ja henkilöstön hyvinvointi ovat olleet tänä vuonna avainasemassa FSP:ssä. Tästä syystä olen todella iloinen, että olemme ottaneet uusia innovaatioaskeleita. Nostan niistä esille kolme. Sivuilla 12−13 esittelemme aivan uudenlaista tuotannon simulointiohjelmaa, jolla pintakäsittelyn tuotantoprosessin vahvuudet ja pullonkaulat voidaan nostaa esiin. Päämääränä on valita vaihtoehdoista paras ja optimoida tuotanto. Trendiksi on noussut tänä

ISKUNKESTÄVÄÄ POLYUREAA CRAMOLLE

Euroopan johtava kone- ja laitevuokrauspalveluiden tarjoaja Cramo paransi syksyllä 2017 Tuusulan keskuskorjaamonsa betonilattian kulutuskestävyyttä. Työn toteuttajaksi Cramo Finland Oy valitsi FSP:n, joka suositteli lattian pinnoitteeksi äärimmäisiä olosuhteita kestävää polyureaa. Cramo Finland Oy:n huoltopäällikkö Tuomas Niinisalo on tähän asti ollut tyytyväinen pinnoitustyöhön, joka kattoi osan Tuusulan keskuskorjaamorakennuksen betonilattian pinta-alasta. Tuusulassa on Cramon suurin varikko, joka jakelee

OUTOTECIN PAINESUODATTIMET ARC-PINNOITETTIIN LAPPEENRANNASSA

FSP:n Lappeenrannan pintakäsittelylaitos toteutti syksyn aikana useita ARC-pinnoituksia Outotecin Filters-yksikölle. Kohteina olivat painesuodattimet, jotka menevät vientiin kaivos- ja kemianteollisuuteen. Pinnoitettavien osien paino nousee jopa 60 tonniin. Outotecin Filters-yksikön tuotantojohtaja Mikko Tykkyläinen on tyytyväinen ARC-pinnoitustyön jälkeen. Pinnoituksen haastavuutta lisäsi osien kotelorakenne ja yksittäisten osien koko sekä paino. ”FSP on joustava ja hyvä kumppani. Työn korkea laatu

PITKÄ KOKEMUS HÄIVE- JA NAAMIOPINNOITUKSISTA

FSP on toteuttanut 1970-luvulta asti häive- ja naamiopinnoituksia pintakäsittelylaitoksissaan sekä telakoilla. Kokemusta on kertynyt eri puolilta maailmaa puolustusvälineteollisuudesta, joka on asettanut pintakäsittelylle korkeat laatuvaatimukset. ”Häive- ja naamiopinnoituksissa FSP:llä on ammattitaitoinen henkilöstö, laaja kokemus ja vahva pintakäsittelyosaaminen sekä kyky tarjota suojattua dokumentinhallintaa”, FSP Finnish Steel Painting Oy:n toimitusjohtaja Pentti Virtanen linjaa. Työn turvallisuutta edistävät Virtasen mukaan

ITIKSEN TALLINNANAUKIO SAI UUDEN ILMEEN

Suomen suurimpiin kauppakeskuksiin kuuluva Kauppakeskus Itis on ehostanut Tallinnanaukion julkisivuaan. Julkisivun valaistus uusitaan myös osaksi pintakäsittelyn yhteydessä. FSP vastasi teräsjulkisivun pintakäsittelystä marraskuun aikana. Tilaajana oli Kauppakeskus Itäkeskus. Työn tavoitteena oli saada julkisivulle visuaalisesti yhtenäinen ilme. Pintakäsiteltävä julkisivu Tallinnanaukiolla oli 120 metriä pitkä ja kymmenen metriä korkea. Työ alkoi telineiden pystytyksellä ja huputuksilla ympäristön suojelemiseksi. Suojaukset

PINTAKÄSITTELIJÖIDEN RAUTAISTA AATELISTOA

ITÄKESKUKSEN TALLINNANAUKIOLLA OLI MARRASKUUSSA MONELLE FSP:LÄISELLE TUTTUA VÄKEÄ. PAIKALLA OVAT VELJEKSET ARI JA KAI KUUSISTO, KEIJO NORDLING, JARI JUHOLA SEKÄ TYÖNJOHTAJANA KARRI LEMPINEN. Pintakäsittelytyö etenee ripeästi, mutta huolellisesti. ”Valmistuimme ammattikoulusta Raumalla vuoden välein, minä 1985 ja Kai 1986. Työelämään oli kova palo, ja tuohon aikaan Rauman ja Porin seudun telakoilla rakennettiin useita isoja laivoja, ja

TUOTANTO NOUSUUN SIMULOINNILLA

FSP on ottanut käyttöön tietokoneavusteisen simulointiohjelman, jolla saadaan selville tuotantoprosessien vahvuudet ja pullonkaulat ilman, että varsinainen tuotanto häiriintyy. Ideal PLM:n toimittama Tecnomatix-simulointiohjelma on ollut käytössä esimerkiksi FSP:n Kangasniemen pintakäsittelylaitoksessa ja sen avulla löydettiin ratkaisu, joka kaksinkertaistaa tuotannon. Yksinkertaistettuna kyse on siitä, että tuotantoprosessi mallinnetaan todenmukaisesti, minkä jälkeen mallinnuksen tuottamat erilaiset vaihtoehdot kokeillaan. Näin päästään valitsemaan

MELASSISÄILIÖILLE PINTAKÄSITTELY

Suomen Sokeri hyödynsi loppusyksystä 2017 FSP:n monipuolista pintakäsittelyosaamista Kirkkonummen Kantvikissa sijaitsevalla Suomen Sokerin Porkkalan sokeripuhdistamolla. Melassisäiliön sisäpuolen pintakäsittelyurakka asetti vaativan haasteen, sillä työ piti toteuttaa säiliön sisällä. Tilavuutta säiliöllä on 5 000 kuutiota. Suomen Sokerin kunnossapitopäällikkö Jyri Lehtonen on ollut tyytyväinen pintakäsittelytyön lopputulokseen. ”Valitsimme FSP:n kumppaniksemme, koska yhtiö on iso tekijä. Meillä oli vahva luottamus,

TRIPLALTA ISO TILAUS

Suomen suurimmaksi kauppakeskukseksi nouseva Mall of Tripla tilasi FSP:ltä syksyn aikana pintakäsittelytyöt suurille runkoteräsrakenteille. Avainasemassa oli nopea, joustava ja toimitusvarma kyky vastata projektiin, sillä tilaus tuli lyhyellä vasteajalla, mihin Porvoon pintakäsittelylaitos pystyi vastaamaan tilaajan toiveiden mukaisesti. Kyseessä oli moduuleista rakentuva suuri kokonaisuus, jossa maalattavia neliöitä kertyi tuhansia. Pintakäsittelykohteina olivat myös pyöröpilarit. Pintakäsittelytyö kattoi esikäsittelyn lisäksi