JAUHEMAALAUS

Kantavien teräsrakenteiden palosuojaus

Korroosionesto

E-coat pintakäsittelyssä kasvattaa tasaisesti suosiotaan. Menetelmää on kehitetty ja hiottu jo 50 vuoden ajan. Nykyaikaisella ja automatisoidulla e-coatilla on ensiluokkainen kestävyys mekaanista rasitusta ja korroosiota vastaan. Samalla kemikaalien paloturvallisuus ja ympäristön vähäinen kuormitus tuovat haluttua lisäarvoa pintakäsittelymenetelmälle.

Teräsrakenteiden pintakäsittely ja metallin maalaus

Rasitusluokat teräksen pintakäsittelyssä

Teräs on suojattava korroosioilta, jotta se kestää asetetut käyttöikävaatimukset. Pintakäsiteltävän rakenteen tai kappaleen, näiden esikäsittelyn ja suojaukseen käytetyn maalin muodostaman maalikalvon yhdistelmää kutsutaan maalausjärjestelmäksi. Järjestelmän tehtävä on suojata teräspinta korroosiolta ja antaa rakenteelle haluttu ulkonäkö. Rakenne tai kappale tulee korroosiosuojata niin, että se on myös myöhemmin huollettavissa. 

PALOSUOJAUS

LATTIAPINNOITUS

POLYUREAPINNOITUS

ERIKOISPINNOITUKSET