Monipuoliset palvelut teollisuuden tarpeisiin

Tarjoamme ylivoimaiset pintakäsittelyprosessin palvelut ja projektijohtamisen osaamisen. Selvitämme asiakastarpeet syvällisesti ja teemme niiden pohjalta asiakkaitamme optimaalisesti palvelevat pintakäsittelyratkaisut.

Palveluihimme kuuluu teollisten tuotteiden pintakäsittely korkeapainepesusta happopeittaukseen, korroosionestomaalaukseen ja efektipinnoitukseen. Tarjoamme myös kattavia tuotteiden viimeistely- ja lisäarvopalveluita. Voimme suorittaa pintakäsittelyn joko paikan päällä tai kappaleet voidaan kuljettaa käsiteltäväksi lähimpään pintakäsittelylaitokseemme.

Läheisen yhteistyön ja jatkuvan keskustelun ansiosta pystymme joustavasti seuraamaan asiakkaidemme tarpeita sekä poikkeamia ja optimoimaan prosessia nopeasti niiden mukaan. Pintakäsittely voidaan suorittaa joko paikan päällä tai vaihtoehtoisesti kappaleet voidaan kuljettaa pintakäsiteltäväksi johonkin meidän lähes 30 pintakäsittelylaitoksesta.

Vahva yritysmaineemme, pitkä alan kokemus sekä sertifioitu johtamisjärjestelmä varmistavat, että kestävät ja laadukkaat lopputuotteemme täyttävät aina alan korkeimmat vaatimukset, jolloin niiden kestävyys paranee ja käyttöikä sekä huoltovälit pitenevät.

Olemme sitoutuneet toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja varmistamme, että asiakkaamme saavat juuri sellaisen työtuloksen kuin haluavat. Huomioimme toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteet. Käytämme saasteettomia työmenetelmiä, kierrätämme ja varastoimme turvallisesti.

Laatu, toimitusvarmuus ja aikatauluissa pysyminen

Laatukysymykset, toimitusvarmuus sekä aikataulussa pysyminen ovat asiakkaiden mainitsemia tekijöitä, joihin olemme pystyneet vastaamaan vaativissakin kohteissa jo useiden vuosikymmeninen ajan.

Ajat ovat muuttuneet, mutta perusajatus on aina ollut sama: tarjota oikeilla ja tehokkailla menetelmillä tuotettuja pintakäsittelypalveluja. Menestyksen avaimia ovat olleet alusta saakka asiakaslähtöisyys ja ammattitaitoinen henkilöstö. Palvelemme teollisen pintakäsittelyn asiakkaita visiomme mukaisesti fiksusti, sovitusti ja palvelualttiisti. Vahvan vision ja ideakulttuurin voimalla FSP jatkaa, kehittyy ja kansainvälistyy eteenpäin edelleen siitä, mistä on aloittanutkin.

Korroosionestomaalaus suojaa tuotetta erilaisilta ympäristön rasituksilta, mikä takaa sille mahdollisimman pitkän elinkaaren. Samalla tuotteen pinnalle saadaan haluttu ulkonäkö ja väri.

Korroosionestomaalaus

Jauhemaalauksessa muovijauhe ruiskutetaan staattista sähköä hyödyntäen maalattavan kohteen pintaan. Tämän jälkeen kohde kuumennetaan, jolloin jauhe sulaa ja kovettuu tuotteen pintaan kiinni. Jäähtyessään maalikalvo saavuttaa lopullisen lujuutensa. Kuivatus tapahtuu polttouunissa, mistä juontuu menetelmästä myös käytetty nimitys – polttomaalaus.

Installed surface treatment robot
(jauhemaalausrobotti)

Palosuojauksessa eli palosuojamaalauksessa käytettävät maalit paisuvat korkean lämmön vaikutuksesta ja hidastavat alla olevan rakenteen heikentymistä palon aikana. Palosuojaamaton teräs saavuttaa tulipalon aikana reilussa 10 minuutissa kriittisen 450 – 600 °C lämpötilan, minkä seurauksena teräksen lujuus heikkenee huomattavasti ja rakenteet alkavat pettää. Palosuojauksella saadaan kriittistä aikaa pidennettyä jopa 4 tunnilla, jolloin ihmisten turvallinen poispääsy rakennuksesta saadaan palotilanteessa turvattua.

Naamiomaalaus, kuten ajoneuvojen ja alusten maastokuviointi, suoritetaan puolustusvoimien hyväksymillä ja tarkoitukseen soveltuvilla erikoismaaleilla.

Termisessä ruiskutuksessa kiinteä aine, yleisimmin metalli, sulatetaan ja saatetaan pienipisaraisena sumuna suurella paineella kohteen pintaan, muodostaen siihen rasitusta kestävän pinnoitteen. Menetelmällä pystytään korvaamaan mm. kuumasinkitys, kun kohteen liikuttaminen tai upottaminen altaaseen ei ole mahdollista.

Thermal spraying

Peittaus on esikäsittelymenetelmä ns. kirkkaille teräksille, missä pinnan epäpuhtaudet poistetaan happokäsittelyllä silloin, kun muut menetelmät eivät sovellu. Happopeittaus tehdään joko peittausaltaassa kastamalla tai ruiskupeittauksena tuotantolaitoksella tai projektikohteessa.

happopeittaus
(ydinvoimalan varastoaltaan happopeittaus)

Suihkupuhdistus tai hiekkapuhallus on menetelmä, jossa pinta puhdistetaan ruosteesta, valssihilseestä, vanhasta pinnoitteesta tai muusta epäpuhtaudesta. Puhdistusrakeet puhalletaan paineilmalla puhdistettavaan pintaan. Samalla pinta karhennetaan uuden pinnoitteen riittävää tartuntaa varten. Käytössä on runsaasti erilaisia puhallusmateriaaleja eri käyttötarkoituksiin, mm. luonnonhiekka, teräsrae, lasikuula, kvartsi ja kuona.

hiekkapuhallus

Sinkopuhallus on nopea, tehokas ja taloudellinen koneellinen suihkupuhdistusmenetelmä. Sinkopuhalluskammiossa saadaan kappaleet nopeasti puhdistettua ennen pintakäsittelyvaihetta. Lattiasingolla puhdistetaan lattia tehokkaasti ja pölyttömästi ennen varsinaista pinnoitusta.

Sponge-Jet on liikutettava ja lähes pölytön suihkupuhdistusmenetelmä, jossa varsinainen puhallusaine on ympäröity kumimaisella polyuretaanisienellä. Rakeen osuessa puhdistettavaan pintaan, irtoava pöly imeytyy sieneen, mihin myös perustuu menetelmän lähes pölytön ominaisuus. Sponge-Jet puhalluksessa syntyy yli 99 % vähemmän pölyä perinteiseen avopuhallukseen verrattuna.

Sponge-Jet blasting material
(Sponge-Jet -puhallusmateriaali)

Vacuum blasting on liikutettava ja täysin pölytön suihkupuhdistusmenetelmä, jota voidaan käyttää myös erittäin pölyherkissä paikoissa, kuten sairaaloissa ja elintarviketeollisuudessa. Menetelmässä irtoava pöly ja puhallusrae imeytyvät välittömästi takaisin laitteeseen, minkä jälkeen puhallusrae erotellaan ja kierrätetään uudelleen käyttöön.

vacuum blasting

Efektipinnoitus antaa tuotteelle arkkitehtuurisesti näyttävän ulkoasun, jolloin teräksen pinta saadaan näyttämään esimerkiksi krokotiilinnahalta, puulta tai marmorilta. Pinnoitus on myös kestävä, eikä väri haalistu ajan myötä. Erikoispinnoitteilla voidaan myös esimerkiksi estää julkisilla alueilla tarrojen ja julisteiden kiinnittymisen pintaan sekä tarhoissa lasten kielten jäätymisen kiinni metalliin.

Efektipinnoitus
(puuta esittävä teräspinta)

Korkeapainepesulla lika ja rasvat poistetaan tuotteen pinnalta ennen suihkupuhdistuksen ja pintakäsittelytyön aloittamista.

Suoritamme lattiapinnoitusta monenlaisiin kohteisiin, kuten tehtaisiin sekä muihin teollisuus- ja urheiluhalleihin. Käytössämme on useita erilaisiin käyttökohteisiin soveltuvia lattiapinnoitteita.

lattiapinnoitus

Lastaamme ja kuljetamme pintakäsitellyt tuotteet tai muut tavarat haluttuun paikkaan ja otamme tarvittaessa paluumatkalla mukaan esimerkiksi rahtitavaraa, toimitamme ne sovittuun osoitteeseen. Voit tilata meiltä pelkän kuljetuspalvelun tai kuljetukset pintakäsittelyurakan lisäksi. Ammattitaitoinen lastaus- ja kuljetushenkilöstö palvelee kattavasti koko Suomessa.

Viimeistely on vaihe, jossa tuotteeseen mahdollisesti syntyneet kolhut sekä naarmut korjataan ja pinta maalataan tarpeen mukaan paikoitellen uudelleen. Viimeistelyvaiheessa teemme myös tarroitusta, kylttien kiinnitystä, kokoonpanotöitä sekä valmiiden tuotteiden pakkaamista kuljetusta varten, tarvittaessa toimitamme tuotteen suoraan loppuasiakkaalle

Osakokoonpano
(osakokoonpano)

Pakkaus
(pakkaus)

Kuljetus
(kuljetus)

Pintakäsittelylaitokset

Kattava toimipisteverkostomme varmistaa laadukkaan, luotettavan ja joustavan pintakäsittelytoiminnan lähellä asiakasta. Tarjoamme palveluita yhteensä lähes 30 pintakäsittelylaitoksella Suomessa, Virossa ja Puolassa. Otamme kokonaisvastuun avaimet käteen -periaatteella.

Pintakäsittely- ja korroosionestopalveluiden lisäksi otamme vastuun myös asiakkaan tuotteiden osakokoonpanosta, lisävarustelusta, pakkaamisesta ja toimittamisesta loppuasiakkaalle. Näin asiakkaamme säästävät aikaa ja voivat keskittyä täysin omaan ydinosaamiseensa.

 

Referenssit Ota yhteyttä

Projektit

Projektihenkilöstömme ja liikkuva kalustomme ovat jatkuvassa valmiudessa lähtemään asiakkaan määrittelemään kohteeseen ajasta ja paikasta riippumatta. Toimintaamme sisältyy mm. kaikenlaisen teräsrakentamisen, siltarakentamisen, teollisuuden koneistojen ja konepajojen sekä voimalaitosten pintakäsittelyprosessien projektijohtaminen.

FSP on ollut vahva kumppani projektikohteissa heti perustamisestaan lähtien. Yritys aloitti toimintansa Neste Oil Oyj:n öljynjalostamon rakennushankkeesta ja voi näin ollen huoletta sanoa olevansa pintakäsittelyalan uranuurtaja juuri projektitoimialalla.

 

Referenssit Ota yhteyttä

Offshore

Offshore on oma erikoisalueensa liiketoiminnassamme. Vesialueiden kosteus sekä suolainen ja aurinkoinen meri-ilmasto tekevät offshore-projekteista erityisen vaativia niin olosuhteiltaan kuin työn vaatimuksiltaan. Tämän takia NORSOK-standardin noudattaminen offshore-teollisuudessa työn ja tarkastusten osalta on ehdoton edellytys, johon vastaamme useiden pätevien ammattilaisten voimin.

 

Referenssit Ota yhteyttä

Engineering

Engineering-yksikkömme tarjoaa maailmanlaajuisesti NORSOK-standardin mukaisia FROSIO-tarkastuksia sekä muita pintakäsittelyyn liittyviä asiantuntijapalveluita, kuten:

  • Pintakäsittelyprosessin suunnittelua
  • Projektijohtamista
  • Laadunvalvontaa
  • Auditointeja
  • Henkilöstön koulutusta
  • Konsultointia
  • Kunnossapitoa
  • Tuotekehitystä

Suunnittelemme asiakkaan kannalta parhaat ratkaisut jatkuvasti tiukentuvat laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuussäädökset huomioiden. QHES-arvioinnit, koulutukset ja ongelmanratkaisut ovat meille arkipäivää ja autamme niissä mielellämme. Teemme asiakaskohteissa pintakäsittelyn laadunvalvontaa useiden eri standardien mukaisesti. Tarkastus käy läpi koko pintakäsittelyprosessin, ja eri vaiheet dokumentoidaan tarkasti vaatimusten mukaisesti.

*QHES: Quality, Health, Environment, Safety = laatu, terveys, ympäristö, turvallisuus.

 

Referenssit Ota yhteyttä