PINTAKÄSITTELY

Metallipintojen pintakäsittely on meidän ydinosaamistamme. Pintakäsittelyllä saadaan parannettua pinnan korroosiokestävyyttä ja ulkonäköä erilaisilla menetelmillä, kuten maalaamalla, happopeittaamalla ja sinkitsemällä. Pintakäsittelymenetelmän valintaan vaikuttavat materiaali, josta kappale on tehty, sekä tuotteen lopullinen käyttöympäristö.

Esikäsittely on pintakäsittelyn tärkein vaihe. Esikäsittelyn aikana pinta puhdistetaan ja karhennetaan, jotta maali tai muu pinnoite tarttuu pintaan lujasti kiinni. Useimmiten esikäsittely tehdään pesemällä liat ja rasvat pois pinnasta, jonka jälkeen pinta suihkupuhdistetaan, eli kansankielellä hiekkapuhalletaan. Ennen maalin levittämistä on varmistettava, että pinta on täysin puhdas pölystä ja puhallusrakeista, muuten lopullinen korroosiokestävyys heikkenee huomattavasti. Pintakäsittelyn laatu varmistetaan jokaisen vaiheen jälkeen erilaisilla menetelmillä, kuten pölytestillä, kalvonpaksuusmittauksella ja vetokokeella.

Voimme suorittaa pintakäsittelyn joko paikan päällä projektikohteessa tai vaihtoehtoisesti voimme kuljettaa kappaleet käsiteltäväksi lähimpään pintakäsittelylaitokseemme.

Laadukas pintakäsittely:

 • Vahvistaa pinnan kestävyyttä
 • Pidentää tuotteen elinikää
 • Vähentää huolto- ja ylläpitokustannuksia
 • Parantaa tuotteen ulkonäköä

 

Korroosionestomaalaus suojaa tuotetta erilaisilta ympäristön rasituksilta, mikä takaa sille mahdollisimman pitkän elinkaaren. Samalla tuotteen pinnalle saadaan haluttu ulkonäkö ja väri.

Korroosionestomaalaus

Jauhemaalauksessa muovijauhe ruiskutetaan staattista sähköä hyödyntäen maalattavan kohteen pintaan. Tämän jälkeen kohde kuumennetaan, jolloin jauhe sulaa ja kovettuu tuotteen pintaan kiinni. Jäähtyessään maalikalvo saavuttaa lopullisen lujuutensa. Kuivatus tapahtuu polttouunissa, mistä juontuu menetelmästä myös käytetty nimitys – polttomaalaus.

Installed surface treatment robot
(jauhemaalausrobotti)

Palosuojauksessa eli palosuojamaalauksessa käytettävät maalit paisuvat korkean lämmön vaikutuksesta ja hidastavat alla olevan rakenteen heikentymistä palon aikana. Palosuojaamaton teräs saavuttaa tulipalon aikana reilussa 10 minuutissa kriittisen 450 – 600 °C lämpötilan, minkä seurauksena teräksen lujuus heikkenee huomattavasti ja rakenteet alkavat pettää. Palosuojauksella saadaan kriittistä aikaa pidennettyä jopa 4 tunnilla, jolloin ihmisten turvallinen poispääsy rakennuksesta saadaan palotilanteessa turvattua.

Naamiomaalaus, kuten ajoneuvojen ja alusten maastokuviointi, suoritetaan puolustusvoimien hyväksymillä ja tarkoitukseen soveltuvilla erikoismaaleilla.

Termisessä ruiskutuksessa kiinteä aine, yleisimmin metalli, sulatetaan ja saatetaan pienipisaraisena sumuna suurella paineella kohteen pintaan, muodostaen siihen rasitusta kestävän pinnoitteen. Menetelmällä pystytään korvaamaan mm. kuumasinkitys, kun kohteen liikuttaminen tai upottaminen altaaseen ei ole mahdollista.

Thermal spraying

Peittaus on esikäsittelymenetelmä ns. kirkkaille teräksille, missä pinnan epäpuhtaudet poistetaan happokäsittelyllä silloin, kun muut menetelmät eivät sovellu. Happopeittaus tehdään joko peittausaltaassa kastamalla tai ruiskupeittauksena tuotantolaitoksella tai projektikohteessa.

happopeittaus
(ydinvoimalan varastoaltaan happopeittaus)

Suihkupuhdistus tai hiekkapuhallus on menetelmä, jossa pinta puhdistetaan ruosteesta, valssihilseestä, vanhasta pinnoitteesta tai muusta epäpuhtaudesta. Puhdistusrakeet puhalletaan paineilmalla puhdistettavaan pintaan. Samalla pinta karhennetaan uuden pinnoitteen riittävää tartuntaa varten. Käytössä on runsaasti erilaisia puhallusmateriaaleja eri käyttötarkoituksiin, mm. luonnonhiekka, teräsrae, lasikuula, kvartsi ja kuona.

hiekkapuhallus

Sinkopuhallus on nopea, tehokas ja taloudellinen koneellinen suihkupuhdistusmenetelmä. Sinkopuhalluskammiossa saadaan kappaleet nopeasti puhdistettua ennen pintakäsittelyvaihetta. Lattiasingolla puhdistetaan lattia tehokkaasti ja pölyttömästi ennen varsinaista pinnoitusta.

Sponge-Jet on liikutettava ja lähes pölytön suihkupuhdistusmenetelmä, jossa varsinainen puhallusaine on ympäröity kumimaisella polyuretaanisienellä. Rakeen osuessa puhdistettavaan pintaan, irtoava pöly imeytyy sieneen, mihin myös perustuu menetelmän lähes pölytön ominaisuus. Sponge-Jet puhalluksessa syntyy yli 99 % vähemmän pölyä perinteiseen avopuhallukseen verrattuna.

Sponge-Jet blasting material
(Sponge-Jet -puhallusmateriaali)

Vacuum blasting on liikutettava ja täysin pölytön suihkupuhdistusmenetelmä, jota voidaan käyttää myös erittäin pölyherkissä paikoissa, kuten sairaaloissa ja elintarviketeollisuudessa. Menetelmässä irtoava pöly ja puhallusrae imeytyvät välittömästi takaisin laitteeseen, minkä jälkeen puhallusrae erotellaan ja kierrätetään uudelleen käyttöön.

vacuum blasting

Efektipinnoitus antaa tuotteelle arkkitehtuurisesti näyttävän ulkoasun, jolloin teräksen pinta saadaan näyttämään esimerkiksi krokotiilinnahalta, puulta tai marmorilta. Pinnoitus on myös kestävä, eikä väri haalistu ajan myötä. Erikoispinnoitteilla voidaan myös esimerkiksi estää julkisilla alueilla tarrojen ja julisteiden kiinnittymisen pintaan sekä tarhoissa lasten kielten jäätymisen kiinni metalliin.

Efektipinnoitus
(puuta esittävä teräspinta)

Korkeapainepesulla lika ja rasvat poistetaan tuotteen pinnalta ennen suihkupuhdistuksen ja pintakäsittelytyön aloittamista.

Suoritamme lattiapinnoitusta monenlaisiin kohteisiin, kuten tehtaisiin sekä muihin teollisuus- ja urheiluhalleihin. Käytössämme on useita erilaisiin käyttökohteisiin soveltuvia lattiapinnoitteita.

lattiapinnoitus

Lastaamme ja kuljetamme pintakäsitellyt tuotteet tai muut tavarat haluttuun paikkaan ja otamme tarvittaessa paluumatkalla mukaan esimerkiksi rahtitavaraa, toimitamme ne sovittuun osoitteeseen. Voit tilata meiltä pelkän kuljetuspalvelun tai kuljetukset pintakäsittelyurakan lisäksi. Ammattitaitoinen lastaus- ja kuljetushenkilöstö palvelee kattavasti koko Suomessa.

Viimeistely on vaihe, jossa tuotteeseen mahdollisesti syntyneet kolhut sekä naarmut korjataan ja pinta maalataan tarpeen mukaan paikoitellen uudelleen. Viimeistelyvaiheessa teemme myös tarroitusta, kylttien kiinnitystä, kokoonpanotöitä sekä valmiiden tuotteiden pakkaamista kuljetusta varten, tarvittaessa toimitamme tuotteen suoraan loppuasiakkaalle

Osakokoonpano
(osakokoonpano)

Pakkaus
(pakkaus)

Kuljetus
(kuljetus)

Pintakäsittelylaitokset

Kattava lähes 30 pintakäsittelylaitoksen verkostomme takaa laadukkaan, luotettavan ja joustavan pintakäsittelytoiminnan lähellä asiakasta. Jokainen pintakäsittelylaitoksemme eroaa hieman toisistaan, mutta yleisimmät palvelut ovat pesu ja rasvanpoisto, suihkupuhdistus teräsrakeella sekä märkämaalaus. Toimipisteestä ja asiakkaiden tarpeista riippuen suoritamme myös esim. pulverimaalausta, happopeittausta ja termistä ruiskutusta.

Useimmilla toimipisteillämme olemme ulkoistaneet asiakkaan pintakäsittelytoiminnan. Osa näistä pintakäsittelylaitoksista on räätälöity palvelemaan vain tietyn asiakkaan tarpeita, mutta useimmiten pääasiakas vie vain siivun kapasiteetista ja pystymme siten suorittamaan myös muiden asiakkaiden tuotteiden pintakäsittelyä samalla laitoksella.

Läheisen yhteistyön ja jatkuvan keskustelun ansiosta pystymme joustavasti seuraamaan asiakkaidemme tarpeita ja optimoimaan prosessia nopeasti niiden mukaan. Esimerkiksi tuotantopiikkien aikana tuomme paikan päälle lisää henkilöstöä muista toimipisteistämme takaamaan toimitusvarmuuden.

Suoritamme pintakäsittelyä useiden eri standardien mukaisesti. Osa pintakäsittelylaitoksistamme on NORSOK-hyväksyttyjä, eli näillä laitoksilla pystymme toteuttamaan norjalaisen NORSOK-standardin mukaista pintakäsittelyä. Osalla pintakäsittelylaitoksista on EN-1090 standardin mukainen CE-hyväksyntä / FI-sertifiointi, jolloin näillä laitoksilla on CE-merkittyjen tuotteiden pintakäsittelyvalmius.

Asiakkaiden tarpeiden mukaisesti hankimme tarvittavan hyväksynnän myös sellaiselle pintakäsittelylaitokselle, jolla sitä ei vielä ennestään ole. FSP:n FROSIO-pätevyyden omaavat tarkastajat huolehtivat pintakäsittelyn laadun pysyvän standardien mukaisena jokaisen työvaiheen jälkeen.
 
Yhteyshenkilö:

Jarno Huttunen:
Liiketoimintajohtaja
+358 50 400 2082
jarno.huttunen@fspcorp.com
 

Referenssit Ota yhteyttä

Projektit

Projektihenkilöstömme ja liikkuva kalustomme ovat jatkuvassa valmiudessa lähtemään asiakkaan määrittelemään kohteeseen ajasta ja paikasta riippumatta. Projektikohteissa toteutamme pintakäsittelyn samoilla menetelmillä ja samoja laatuvaatimuksia noudattaen kuin pintakäsittelylaitoksilla.

FSP on ollut vahva kumppani projektikohteissa heti perustamisestaan lähtien. Yritys aloitti toimintansa Neste Oil Oyj:n öljynjalostamon rakennushankkeesta vuonna 1964 ja voi näin ollen huoletta sanoa olevansa pintakäsittelyalan uranuurtaja juuri projektitoimialalla.

Offshore on oma erikoisalueensa liiketoiminnassamme. Vesialueiden kosteus sekä suolainen ja aurinkoinen meri-ilmasto tekevät offshore-projekteista erityisen vaativia niin olosuhteiltaan kuin työn vaatimuksiltaan. Tämän takia NORSOK-standardin noudattaminen offshore-teollisuudessa on ehdoton edellytys työn ja tarkastusten osalta. Tähän haasteeseen vastaamme useiden pätevien ammattilaisten voimin.

Laatukysymykset, toimitusvarmuus sekä aikataulussa pysyminen ovat asiakkaiden mainitsemia tekijöitä, joihin olemme pystyneet vastaamaan vaativissakin kohteissa jo useiden vuosikymmenien ajan.
 
Yhteyshenkilö:

Juha Granholm:
Aluejohtaja
+358 45 657 8019
juha.granholm@fspcorp.com
 

Referenssit Ota yhteyttä

Asiantuntijapalvelut

FSP:n asiantuntijapalveluita tarjoava yksikkö perustettiin vuonna 2010 vastaamaan alalla vallinnutta huutavaa pulaa pintakäsittelyyn liittyvistä kontrollointi- ja konsultointipalveluista. Halusimme samalla alkaa tarjoamaan erikoisosaamistamme pintakäsittelyasioissa myös oman yrityksemme ulkopuolelle.

Asiakaspalautteen perusteella olemme onnistuneet mainiosti asiantuntijapalveluiden tarjoamisessa sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla, kuten Indonesiassa, Kiinassa ja Uruguayssa.

Päämääränämme on kehittää jatkuvasti uusia toimintatapoja ja uudistaa käytössä olevia pintakäsittelymenetelmiä.

Tarkastamme esim. koko nykyisen pintakäsittelyprosessin laaduntuottokyvyn ja tehokkuuden, sekä optimoimme sen toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Voimme myös suunnitella ja toteuttaa kokonaan uuden pintakäsittelylinjaston vastaamaan nykyisiä tai tulevia tarpeita.

Asiantuntijapalvelut on tarkoitettu kaikille teollisen alan yrityksille, jotka haluavat keskittyä omaan ydinosaamiseen, nostaa tuottavuutta ja alentaa kokonaiskustannuksia.

Asiantuntijapalvelut:

Kontrollointi:

 • Pintakäsittelytarkastus (FROSIO)
 • Projektijohtaminen ja ramp-up
 • Laadunvalvonta
 • Auditointi
 • Kunnossapito
 • Simulointi & optimointi

Konsultointi:

 • Pintakäsittelyprosessin suunnittelu ja toteutus
 • Henkilöstön koulutus
 • QHES arvioinnit ja ongelmanratkaisut
 • Tuotekehitys

 
Yhteyshenkilö:

Jukka Lähde:
Aluejohtaja
+358 40 861 7737
jukka.lahde@fspcorp.com
 

Referenssit Ota yhteyttä

Lisäarvopalvelut

Pintakäsittelypalveluiden lisäksi otamme vastuun myös erilaisista lisäarvopalveluista, kuten asiakkaan tuotteiden osakokoonpanosta, lisävarustelusta, pakkaamisesta ja toimittamisesta loppuasiakkaalle.

Ajatuksenamme on, ettei pintakäsiteltyjä tuotteita tarvitse enää kuljettaa takaisin konepajalle tai tehtaalle viimeisteltäväksi, vaan ne voidaan toimittaa valmiina tuotteina suoraan loppuasiakkaalle. Näin prosessista putoaa yksi vaihe pois, jolloin asiakkaamme säästävät aikaa ja he pystyvät keskittymään täysin omaan ydinosaamiseensa.

Lisäarvopalvelut:

 • Osakokoonpano
 • Tarroitus ja kylttien kiinnitys
 • Suojaus ja pakkaus
 • Lastaus ja kuljetus
 • Telinetyöt

 
Yhteyshenkilö:

Jarno Huttunen:
Liiketoimintajohtaja
+358 50 400 2082
jarno.huttunen@fspcorp.com
 

Referenssit Ota yhteyttä